Nume, prenume *
Telefon *
+40
Search
  E-mail *
  Check-in *
  Check-out *
  Alege apartamentul*
  Apartament 1
  Apartament 2
  Adulți: *
  Copii: *
  Mesaj:
  Accept Termenii si conditiile *

  Am citit si sunt de acord cu Termenii si conditiile

  Trimite
  Nume, prenume *
  Telefon *
  +40
  Search
   E-mail *
   Check-in *
   Check-out *
   Alege apartamentul*
   Apartament 1
   Apartament 2
   Adulți: *
   Copii: *
   Mesaj:
   Accept Termenii si conditiile *

   Am citit si sunt de acord cu Termenii si conditiile

   Trimite

   Prelucrarea datelor cu caracter personal


   În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția datelor personale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor datelor, modificată și completată, S.C. Confort House Plus S.R.L. are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopuri determinate, explicite și legitime, datele personale care îi sunt furnizate de clienți persoane fizice și imaginile reprezentative.


   Scopurile colectării și prelucrării datelor cu caracter personal sunt în vederea îndeplinirii obligațiilor legale.

   Clienții Confort House Plus  sunt obligați să furnizeze datele solicitate în vederea derulării sau inițierii de raporturi juridice cu societatea, cu respectarea prevederilor legale.


   Refuzul persoanelor fizice de a furniza aceste date determină incapacitatea societății noastre de a vă pune la dispoziție serviciile solicitate, făcând imposibilă respectarea cerințelor reglementărilor speciale în domeniul hotelier și cel fiscal.


   În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, persoanele fizice beneficiază de următoarele drepturi: dreptul de acces la date, de intervenție, de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și de a se adresa justiției.


   Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa la sediul nostru din Alba Iulia, str.Oituz, nr. 23, printr-o cerere scrisă, datată și semnată, în care se vor menționa datele asupra cărora se solicită dreptul la informare, acces, opoziția sau intervenția.


   Datele cu caracter personal aparținând clienților Confort House Plus sunt prelucrate cu bună-credință și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare. Acestea sunt colectate numai în scopuri determinate, explicite și legitime, iar prelucrarea ulterioară nu va fi incompatibilă cu aceste scopuri.


   Datele cu caracter personal se prelucrează în conformitate cu drepturile persoanei vizate. Persoanele ale căror date sunt prelucrate, au dreptul de a obține de la S.C.Confort House Plus s.r.l, la cerere și în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea acestora, în măsura în care prelucrarea nu este conformă cu Legea 677/2001 sau datele sunt incomplete ori inexacte.


   Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepții prevăzute de lege. În caz de opoziție justificată, prelucrarea datelor nu mai poate viza datele în cauză. De asemenea, persoana vizată are dreptul de a se opune, în orice moment și cu titlu gratuit, fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scopuri de marketing direct, în numele operatorului sau terțului sau să fie dezvăluite unor terți. Pentru acest lucru, persoana vizată se va adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, iar măsurile luate de către operator vor fi comunicate în 15 zile de la data cererii.


   Confidenţialitatea informaţiilor
   Dacă ne contactaţi prin e-mail, fax sau prin intermediul site-urilor, ne rezervăm dreptul ca datele care vă vizează să fie prelucrate în scopuri de marketing direct.
   Nu vom folosi niciodată numele sau alte informaţiile despre dumneavoastră fără să obținem în prealabil acordul pentru acest lucru. Veţi avea posibilitatea să ne comunicați dacă doriţi să primiţi aceste informaţii în viitor.


   Program de eliminare a clienților indezirabili
   Clientul trebuie să se conformeze uzanțelor hoteliere. Acesta va trebui să respecte atât liniștea cât și normele de conviețuire socială și cele morale.
   De asemenea, clientul Confort House Plus  trebuie să aibă grijă de proprietatea încredințată lui pe parcursul cazării.
   Orice încălcare a uzanțelor hoteliere sau a normelor morale și de conviețuire socială dă dreptul hotelierului să întrerupă imediat contractul/cazarea, fără nici un preaviz.
   Ne rezervăm dreptul de a refuza cazarea, accesul pe propietate a clienților în stare de ebrietate, nepoliticoși sau turbulenți, care prin atitudinea lor aduc prejudicii imaginii hotelului sau deranjează alți clienți. Contravaloarea eventualelor distrugeri sau degradări ale bunurilor materiale aparținând Confort House Plus va fi suportată de către cei vinovați de producerea acestora.
   Ne rezervăm dreptul de a evacua forțat clienții indezirabili.
   Ținând cont de cele menționate mai sus, ne rezervăm dreptul de a ne selecta clienții.


   Dispute şi reclamaţii
   Ne rezervăm dreptul de a ne indrepta impotriva lor,apeland la organele de ordine publica,independent de dorința lor, în cel puțin următoarele cazuri:
   – au părăsit incinta hotelului, fără să plătească pentru serviciile Confort House Plus de care au beneficiat;
   – au produs degradări sau distrugeri;
   – au plecat cu obiecte care nu le aparțin și a căror contravaloare nu au plătit-o;
   – nu au anulat rezervarea la termenul stabilit.
   Orice controversă, dispută sau reclamaţie care ar putea să apară în urma aplicării acestor termeni și condiții, vom încerca să o rezolvăm pe cale amiabilă. În cazul în care nu este posibil, aceasta va intra sub jurisdicţia instanțelor judecătorești ale municipiului Alba Iulia.


   Siguranța obiectelor personale
   Nu ne asumăm nici un fel de răspundere pentru obiectele uitate, pierdute sau presupus furate în incinta Confort House Plus


   Spaţiul de parcare şi autoturismele
   Confort House Plus pune la dispoziția clienților săi, în limita disponibilității, locuri de parcare in curte pentru autoturisme.
   Deşi luăm toate măsurile de precauţie, nu ne asumăm responsabilitatea în caz de furt sau de daune. Pentru evitarea acestor neplăceri, nu lăsați obiecte de valoare în interiorul autoturismelor.


   Politica de protecţie a mediului
   Protecția mediului reprezintă pentru noi o permanentă preocupare, de aceea promovăm o atitudine responsabilă în acest sens.
   Detergenții folosiți pentru spălarea și sterilizarea lenjeriilor, prosoapelor,sunt biodegradabili, iar o economisire a lor presupune o conservare mai bună a mediului înconjurător.
   Lenjeria și prosoapele se schimbă la trei zile de cazare sau la cererea clientului. Pentru a ne semnaliza dorința dumneavoastră de a schimba obiectele de lenjerie și prosoapele, vă rugam să le lăsați pe lavoar.


   Fumatul
   Fumatul tradițional nu este permis în incinta apartamentelor Confort House Plus, conform legislatiei aplicabile in vigoare. Confort House Plus are amenajate spatii pentru fumatori in aer liber.
   Confort House plus dispune doar de apartamente pentru nefumători.


   Clauze finale
   Considerăm că orice client în momentul accesării oricărui serviciu oferit de către Confort House Plus (cazare) a luat cunoștință de termenii și condițiile mai sus menționate și le-a acceptat tacit.


   Modificări termeni și condiții
   Termenii și condițiile pot fi modificate oricând de către Confort House Plus   fără a se face notificări în prealabil.


   Vă mulțumim pentru înțelegere și vă dorim un sejur plăcut la Confort House Plus!


     Conducerea,